Mobil webbtjänst för kontroll och uppföljning av din verksamhet

LOGGA IN
DEMO

Skaffa E-sia system som ett stöd till ditt kontroll- och uppföljningsarbete för:

Service

Krisplan

Arbetsmiljö

Brandsäkerhet

Miljö- & kvalitetsledning

Livsmedelssäkerhet

Olika standarder (ISO, FSSC, etc.)

Vi bygger trygghet

E-sia system är anpassningsbart från enskilda företag till stora koncerner. Webbtjänsten erbjuder en palett av smarta systemverktyg med text, dokumenterings– och påminnelsefunktioner som ett hjälpmedel för verksamheten att efterleva gällande lagkrav och standarder på ett enkelt och tryggt sätt.

Reducerar system och kostnader

E-sia system kan enkelt länka samman flera typer av rutinstöd (för kravuppfyllan av lagar eller standarder) för att slippa användningen av flera typer av gränssnitt. E-sia system hjälper på så vis till att minska antalet komplexa datasystem som bara stjäl tid. E-sia system blir en effektivt hjälpmedel till att reducera kostnader för drift, system, konsulter och revision. Webbtjänsten förenklar också administrativt arbete som minskar risken att kritisk information hanteras felaktigt.

HÅLLBAR SÄKERHET & SYSTEMUTVECKLING

E-sia system är anpassade för användning av alla enheter som har en webbläsare. Den är utvecklat till en modern objektbaserad plattform som är robust med hög säkerhetsnivå.

E-sia system är ett egenutvecklat system, där systemdriften sker på virtuella servrar. Den har funktion för säker inloggning med flera behörighetsnivåer som tillämpar flera typer av säkerhetsprotokoll för intrångsskydd.

Vårt system tillämpar databasseparering och kryptering av data för att kunna skydda medborgarnas rättigheter gällande EU nya lagstiftning (GDPR). GDPR berör alla verksam-heter som behandlar personuppgifter.

E-sia AB har ett återförsäljarnätverk som använder sig av webbtjänsten E-sia system för att flytta sina tjänster för övervaknings– lednings och egenkontroll från pärm till skärm.

Kontakt

För ytterligare information kontakta oss på:

E-sia AB
c/o Infoflex Sweden
Sankt Eriksgatan 60 A
112 34 Stockholm, Sverige

E-post: info@esiasystem.com